×
Кръгли пръти Квадратни пръти Правоъгълни пръти Шестостенни пръти Кръгли тръби Некръгли тръби Листа и плочи

Допустими отклонения

Допустими отклонения за пресовани и изтеглени пръти

× Групи сплави: I Сплави от група: 1000 ; 3000 ; 6000 + 5005, 5051, 5251
II Сплави от група: 2000; 5000 (без 5005, 5051 и 5251); и 7000
Допустими отклонения за кръгли пръти

Допустими отклонения от размерите за изтеглени кръгли пръти в съответствие с EN 754-3:2008

РазмериГранични отклонения
от 3 до 60 до -0.08
над 6 до 100 до -0.09
над 10 до 180 до -0.11
над 18 до 300 до -0.13
над 30 до 500 до -0.16
над 50 до 650 до -0.19

Допустими отклонения от размерите за пресовани кръгли пръти в съответствие с EN 755-3:2008

РазмериСплави от група
III
от 8 до 18± 0.22± 0.30
над 18 до 25± 0.25± 0.35
над 25 до 40± 0.30± 0.40
над 50 до 65± 0.40± 0.50
над 65 до 80± 0.45± 0.70
над 40 до 50± 0.35± 0.45
над 80 до 100± 0.50± 0.90
над 100 до 120± 0.65± 1.00
над 120 до 150± 0.80± 1.20
над 150 до 180± 1.00± 1.40
над 180 до 220± 1.15± 1.70
над 220 до 270± 1.30± 2.00
над 270 до 320± 1.60± 2.50
Допустими отклонения за квадратни пръти

Допустими отклонения от размерите за изтеглени квадратни пръти в съответствие с EN 754-4:2008

РазмериГранични отклонения
от 3 до 60 до -0.08
над 6 до 100 до -0.09
над 10 до 180 до -0.11
над 18 до 300 до -0.13
над 30 до 500 до -0.16
над 50 до 650 до -0.19

Допустими отклонения от размерите за пресовани квадратни пръти в съответствие с EN 755-4:2008

РазмериСплави от група
III
от 10 до 18± 0.22± 0.30
над 18 до 25± 0.25± 0.35
над 25 до 40± 0.30± 0.40
над 40 до 50± 0.35± 0.45
над 50 до 65± 0.40± 0.50
над 65 до 80± 0.45± 0.70
над 80 до 100± 0.50± 0.90
над 100 до 120± 0.65± 1.00
над 120 до 150± 0.80± 1.20
над 150 до 180± 1.00± 1.40
над 180 до 220± 1.15± 1.70
Допустими отклонения за правоъгълни пръти

Допустими отклонения от размерите за изтеглени правоъгълни пръти в съответствие с EN 754-5:2008

Сплави от група I

Ширина W, mmДебелина b, mm
наддодопуск2 ≤ b ≤ 66 < b ≤ 1010 < b ≤ 1818 < b ≤ 3030 < b ≤ 4040 < b ≤ 60
≥ 5 10 ± 0,08 ± 0,06 ± 0,08
1018± 0,10± 0,06± 0,08± 0,10
1830± 0,15± 0,06± 0,08± 0,10± 0,15
3050± 0,20± 0,08± 0,10± 0,12± 0,15± 0,20
5080± 0,25± 0,10± 0,10± 0,12± 0,15± 0,20± 0,25
80120± 0,28± 0,12± 0,12± 0,15± 0,20± 0,25± 0,30
120160± 0,32± 0,12± 0,15± 0,20± 0,30± 0,35
160200± 0,35± 0,15± 0,20± 0,25± 0,35± 0,40

Сплави от група II

Ширина W, mmДебелина b, mm
наддодопуск2 ≤ b ≤ 66 < b ≤ 1010 < b ≤ 1818 < b ≤ 3030 < b ≤ 4040 < b ≤ 60
≥ 5 10 ± 0,12 ± 0,09 ± 0,12
1018± 0,15± 0,09± 0,12± 0,15
1830± 0,22± 0,09± 0,12± 0,15± 0,22
3050± 0,30± 0,12± 0,15± 0,18± 0,22± 0,30
5080± 0,37± 0,15± 0,15± 0,18± 0,22± 0,30± 0,37
80120± 0,42± 0,18± 0,18± 0,22± 0,30± 0,37± 0,45
120160± 0,48± 0,18± 0,22± 0,30± 0,45± 0,52
160200± 0,52± 0,22± 0,30± 0,37± 0,52± 0,60

Допустими отклонения от размерите за пресовани правоъгълни пръти в съответствие с EN 755-5:2008

Сплави от група I

Ширина W, mmДебелина b, mm
наддодопуск2 ≤ b ≤ 66 < b ≤ 1010 < b ≤ 1818 < b ≤ 3030 < b ≤ 5050 < b ≤ 8080 < b ≤ 120120 < b ≤ 180180 < b ≤ 240
≥ 1018± 0,25± 0,20± 0,25± 0,25------
1830± 0,30± 0,20± 0,25± 0,30± 0,30-----
3050± 0,40± 0,25± 0,25± 0,30± 0,35± 0,40----
5080± 0,60± 0,25± 0,30± 0,35± 0,40± 0,50± 0,60---
80120± 0,80± 0,30± 0,35± 0,40± 0,45± 0,60± 0,70± 0,80--
120180± 1,0± 0,40± 0,45± 0,50± 0,55± 0,60± 0,70± 0,90± 1,0-
180240± 1,4-± 0,55± 0,60± 0,65± 0,70± 0,80± 1,0± 1,1± 1,4
240350± 1,8-± 0,65± 0,70± 0,75± 0,80± 0,90± 1,1± 1,3± 1,5
350450± 2,2--± 0,80± 0,85± 0,90± 1,0± 1,2± 1,4± 1,6
450600± 3,0----± 0,90± 1,0± 1,4--

Сплави от група II

Ширина W, mmДебелина b, mm
наддодопуск2 ≤ b ≤ 66 < b ≤ 1010 < b ≤ 1818 < b ≤ 3030 < b ≤ 5050 < b ≤ 8080 < b ≤ 120120 < b ≤ 180180 < b ≤ 240
≥ 1018 ± 0,35± 0,25± 0,30± 0,35------
1830 ± 0,40± 0,25± 0,30± 0,40± 0,40-----
3050 ± 0,50± 0,30± 0,30± 0,40± 0,50± 0,50----
5080 ± 0,70± 0,30± 0,35± 0,45± 0,60± 0,70± 0,70---
80120 ± 1,0± 0,35± 0,40± 0,50± 0,60± 0,70± 0,80± 1,0--
120180 ± 1,4± 0,45± 0,50± 0,55± 0,70± 0,80± 1,0± 1,1± 1,4-
180240 ± 1,8-± 0,60± 0,65± 0,70± 0,90± 1,1± 1,3± 1,6± 1,8
240350 ± 2,2-± 0,70± 0,75± 0,80± 0,90± 1,2± 1,4± 1,7± 1,9
350450 ± 2,8--± 0,90± 1,0± 1,1± 1,4± 1,8± 2,1± 2,3
450600 ± 3,5----± 1,2± 1,4± 1,8--

 

Радиуси на закръгляване на ръбовете при пресовани правоъгълни пръти в съответствие с EN 755-5

 

Дебелина t, mmМаксимални радиуси на закръгляване на ръбовете, mm
НадДоСплави
група I
Сплави
група II
≥ 2100,61,0
10301,01,5
30801,82,5
801202,03,0
1201802,54,0
1802403,55,0

 

Допустими отклонения от перпендикулярност при пресовани правoъгълни пръти в съответствие с EN 755-5

Фигура 1 - Измерване на отклонението от перпендикулярност
Фигура 1 - Измерване на отклонението от перпендикулярност.

 

Дебелина t, mmМаксимално отклонение от перпендикулярност Z, mm
НадДо
≥ 2100,1
101000,01 х дебелината
1001801,0
1802401,5

 

Изпъкналост - вдлъбнатост при пресовани правoъгълни пръти в съответствие с EN 755-5

 

Фигура 2 - Измерване на изпъкналост-вдлъбнатост
Фигура 2 - Измерване на изпъкналост-вдлъбнатост.

 

Широчина W, mmДопустими отклонения за изпъкналост - вдлъбнатост f, mm
НадДо
≥ 10300,2
30500,3
50800,4
801200,6
1201800,9
1802401,2
2403501,5
3504502,0
4506002,5

 

Допустими отклонения от праволинейност при пресовани правoъгълни пръти в съответствие с EN 755-5

 

Фигура 3 - Измерване на отклонението от праволинейност
Фигура 3 - Измерване на отклонението от праволинейност.

 

Широчина W, mmДебелина t, mmМаксимално отклонение от праволинейност
ht, mm/m
Максимално местно отклонение
във всяка част от 300 mm
hs, mm
НадДоНадДо, включително
≥ 1080≥ 108021
80120≥ 105021
5012031,5
120180≥ 105031,5
5018042
180350≥ 105042
5024064
350450≥ 1024064
4506003012064
×

Отклоненията от праволинейност hs и ht трябва да бъдат измервани, както е показано на фигура 3, като прътът е поставен върху хоризонтална измервателна плоча, така че неговата маса да намалява отклонението.

За правоъгълни пръти с дебелини, равни или по-големи от 10 mm, допустимите отклонения от праволинейност са определени в таблицата по-горе.

За правоъгълни пръти с дебелини, по-малки от 10 mm, допустимите отклонения от праволинейност трябва да бъдат съгласувани между купувача и доставчика.

Допустимите отклонения от праволинейност се прилагат за пръти във всички състояния, с изключение на състоянията О и Тх510. Когато за състояния О или Тх510 се изискват допустими отклонения от праволинейност, това трябва да бъде съгласувано между купувача и доставчика.

 

Допустими отклонения на усукване при пресовани правoъгълни пръти в съответствие с EN 755-5

 

Фигура 4 - Измерване на усукване
Фигура 4 - Измерване на усукване.

 

Широчина W, mmДопустими отклонения на усукване T, mm
НадДоЗа 1000 mm от дължинатаЗа пълната дължина
≥103013
30501,54
5012025
12024038
240350410
350450512
450600614
×

Допустимите отклонения на усукване се прилагат за пръти във всички състояния, с изключение на състоянията О и Тх510. Когато за състояния О или Тх510 се изисква допустимо отклонение на усукване, това трябва да бъде съгласувано между купувача и доставчика.

Допустими отклонения за шестостенни пръти

Допустими отклонения от размерите за изтеглени шестостенни пръти в съответствие с EN 754-6:2008

РазмериГранични отклонения
от 3 до 60 до -0.08
над 6 до 100 до -0.09
над 10 до 180 до -0.11
над 18 до 300 до -0.13
над 30 до 500 до -0.16
над 50 до 650 до -0.19

Допустими отклонения от размерите за пресовани шестостенни пръти в съответствие с EN 755-6:2008

РазмериСплави от група
III
от 10 до 18± 0.22± 0.30
над 18 до 25± 0.25± 0.35
над 25 до 40± 0.30± 0.40
над 40 до 50± 0.35± 0.45
над 50 до 65± 0.40± 0.50
над 65 до 80± 0.45± 0.70
над 80 до 100± 0.50± 0.90
над 100 до 120± 0.65± 1.00
над 120 до 150± 0.80± 1.20
над 150 до 180± 1.00± 1.40
над 180 до 220± 1.15± 1.70

Допустими отклонения за тръби

×
Група IEN AW-1050A, EN AW-1070A, EN AW-1200, EN AW-1350
EN AW-3003, EN AW-3103
EN AW-5005, EN AW-5005A
EN AW-6101A, EN AW-6101B, EN AW-6005A, EN AW-6006,
EN AW-6060, EN AW-6063, EN AW-6063A, EN AW-6463
Група IIEN AW-2007, EN AW-2011, EN AW-2011A, EN AW-2014, EN AW-2014A
EN AW-2017A, EN AW-2024, EN AW-2030
EN AW-50191, EN AW-5051A, EN AW-5251, EN AW-5052, EN AW-5154A,
EN AW-5454, EN AW-5754, EN AW-5083, EN AW-5086
EN AW-6012, EN AW-6018, EN AW-6351, EN AW-6061, EN AW-6261, EN AW-6262,
EN AW-6081, EN AW-6082
EN AW-7003, EN AW-7005, EN AW-7020, EN AW-7022, EN AW-7049A, EN AW-7075
1EN AW-5019 е новото означение на EN AW-5056A
Допустими отклонения от диаметъра за кръгли тръби

Допустими отклонения от размерите за пресовани кръгли тръби в съответствие с EN 755-7:2008

Диаметър
( OD или ID )
Допустими отклонения от диаметъра
Максимално допустимо отклонение на средния диаметър от определения диаметър6Максимално допустимо отклонение от определения диаметър, измерено в която и да е точка1
надДо, включителноНеотгрети и нетермо-обработени тръби2Термообработени тръби3Отгряти тръби4
≥ 818± 0.255± 0.405± 0.605± 1.505
1830± 0.30± 0.50± 0.70± 1.80
3050± 0.35± 0.60± 0.90± 2.20
5080± 0.40± 0.70± 1.10± 2.60
80120± 0.60± 0.90± 1.40± 3.60
120200± 0.90± 1.40± 2.00±5.00
200350± 1.40± 1.90± 3.00± 7.60
350450± 1.90± 2.80± 4.00± 10.00
1 Не се прилага за тръби с дебелина на стената по-малка от 2.5% от определения външен диаметър. Допустимото отклонение за тръби с дебелина на стената, по-малка от 2.5% от определения външен диаметър, трябва да се определя чрез умножаване на даденото допустимо отклонение, както следва::
 • дебелина на стената над 2.0 %, включително до 2.5% от външния диаметър: 1.5 х допустимото отклонение;
 • дебелина на стената над 1.5 %, включително до 2.0% от външния диаметър: 2.0 х допустимото отклонение;
 • дебелина на стената над 1.0 %, включително до 1.5% от външния диаметър: 3.0 х допустимото отклонение;
 • дебелина на стената над 0.5 %, включително до 1.0% от външния диаметър: 4.0 х допустимото отклонение;
2 Прилага се за всички сплави в състояния F или H112
3 Прилага се за всички сплави в състояния T4, T5, T6, T64, T66 и Tx511
4 Прилага се за всички сплави в състояния O, H111 и Tx510
5 Това допустимо отклонение се прилага само за външен диаметър, т. е. тръби с такъв размер могат да се определят само като външен диаметър х дебелина на стената
6 Не се прилага за състояния Tx510 и Tx511

Допустими отклонения от размерите за изтеглени кръгли тръби в съответствие с EN 754-7:2008

Диаметър
( OD или ID )
Допустими отклонения от диаметъра
Максимално допустимо отклонение на средния диаметър от определения диаметър6Максимално допустимо отклонение от определения диаметър, измерено в която и да е точка1
надДо, включителноНеотгрети и нетермо-обработени тръби2Термообработени тръби3Отгряти тръби4
≥ 38± 0,045± 0,085± 0,125± 0,255
818 ± 0,05 ± 0,09± 0,15 ± 0,30
1830± 0,06± 0,10± 0,20± 0,40
3050± 0,07± 0,12± 0,25± 0,50
5080± 0,09± 0,15± 0,36± 0,70
80120± 0,14± 0,20± 0,60± 1,2
120200± 0,25± 0,40± 1,2± 2,4
200350± 0,38± 0,60± 1,7± 3,4
1 Не се прилага за тръби с дебелина на стената по-малка от 2.5% от определения външен диаметър. Допустимото отклонение за тръби с дебелина на стената, по-малка от 2.5% от определения външен диаметър, трябва да се определя чрез умножаване на даденото допустимо отклонение, както следва::
 • дебелина на стената над 2.0 %, включително до 2.5% от външния диаметър: 1.5 х допустимото отклонение;
 • дебелина на стената над 1.5 %, включително до 2.0% от външния диаметър: 2.0 х допустимото отклонение;
 • дебелина на стената над 1.0 %, включително до 1.5% от външния диаметър: 3.0 х допустимото отклонение;
 • дебелина на стената над 0.5 %, включително до 1.0% от външния диаметър: 4.0 х допустимото отклонение;
2 Прилага се за всички сплави в състояния H1x, H2x, H3x и за сплав EN AW-6063 в състояние T832;
3 Прилага се за всички сплави в състояния T3, T4, T6, T66, T73, T8, T9 и Tx511;
4 Прилага се за всички сплави в състояния O, H111 и Tx510
5 Това допустимо отклонение се прилага само за външен диаметър, т. е. тръби с такъв размер могат да се определят само като външен диаметър х дебелина на стената
6 Не се прилага за състояния Tx510 и Tx511
round-tube
Фигура 1 - Kръгла тръба
non-round-tube
Фигура 2 - Описана окръжност на тръба, различна от кръглата
Допустими отклонения от широчината, височината или широчината по плоскостите

Допустими отклонения от размера за пресовани некръгли тръби в съответствие с EN 755-7:2008

Широчина, височина или широчина по плоскоститеДопустими отклонения от широчината, височината или широчината по плоскостите 1, 2
CD ≤ 100100 < CD ≤ 200200 < CD ≤ 300300 < CD ≤ 350
наддо, включителноСплав
Група I
Сплав
Група II
Сплав
Група I
Сплав
Група II
Сплав
Група I
Сплав
Група II
Сплав
Група I
Сплав
Група II
-10± 0.25± 0.40± 0.30± 0.50± 0.35± 0.55± 0.40± 0.60
1025± 0.30± 0.50± 0.40± 0.70± 0.50± 0.80± 0.60± 0.90
2550± 0.50± 0.80± 0.60± 0.90± 0.80± 1.00± 0.90± 1.20
50100± 0.70± 1.00± 0.90± 1.20± 1.10± 1.30± 1.30± 1.60
100150--± 1.10± 1.50± 1.30± 1.70± 1.50± 1.80
150200--± 1.30± 1.90± 1.50± 2.20± 1.80± 2.40
200300----± 1.70± 2.50± 2.10± 2.80
300350------± 2.80± 3.50
1 Не се прилага за тръби с дебелина на стената по-малка от 2.5% от определената външна широчина, височина или ширина по плоскостите. Допустимото отклонение за тръби с дебелина на стената, по-малка от 2.5% от пределената външна широчина, височина или ширина по плоскостите, трябва да се определя чрез умножаване на даденото допустимо отклонение, както следва:
 • дебелина на стената над 2.0 %, включително до 2.5% от външния размер: 1.5 х допустимото отклонение;
 • дебелина на стената над 1.5 %, включително до 2.0% от външния размер: 2.0 х допустимото отклонение;
 • дебелина на стената над 1.0 %, включително до 1.5% от външния размер: 3.0 х допустимото отклонение;
 • дебелина на стената над 0.5 %, включително до 1.0% от външния размер: 4.0 х допустимото отклонение;
2 Тези допустими отклонения не трябва да се прилагат за състояния O и Tx510. Допустимите отклонения за тези състояния трябва да бъдат съгласувани между купувача и доставчика.

Допустими отклонения от размера за изтеглени некръгли тръби в съответствие с EN 754-7:2008

Широчина, височина или широчина по плоскоститеДопустимо отклонение от широчината, височината или широчината по плоскостите, измерено в която и да е точка 1
наддо, включителноНеотгрети и нетермо-обработени тръби2Термообработени тръби3Отгряти тръби4
≥ 818± 0,20± 0,30± 0,60
1830± 0,25± 0,40± 0,80
3050± 0,35± 0,50± 1,0
5080± 0,50± 0,70± 1,4
80120± 0,70± 1,0± 2,0
120200± 1,0± 1,5± 3,0
1 Не се прилага за тръби с дебелина на стената по-малка от 2.5% от определената външна широчина, височина или ширина по плоскостите. Допустимото отклонение за тръби с дебелина на стената, по-малка от 2.5% от пределената външна широчина, височина или ширина по плоскостите, трябва да се определя чрез умножаване на даденото допустимо отклонение, както следва:
 • дебелина на стената над 2.0 %, включително до 2.5% от външния размер: 1.5 х допустимото отклонение;
 • дебелина на стената над 1.5 %, включително до 2.0% от външния размер: 2.0 х допустимото отклонение;
 • дебелина на стената над 1.0 %, включително до 1.5% от външния размер: 3.0 х допустимото отклонение;
 • дебелина на стената над 0.5 %, включително до 1.0% от външния размер: 4.0 х допустимото отклонение;
2 Прилага се за всички сплави в състояния F, H1x, H2x и H3x;
3 Прилага се за всички сплави в състояния T3, T4, T6, T66, T73, T8, T9 и Tx511;
4 Прилага се за всички сплави в състояния O, H111 и Tx510;

Допустими отклонения от дебелината на стената

Допустими отклонения от дебелината на стената за пресовани кръгли тръби в съответствие с EN 755-7:2008

Номинална дебелина на стената t, mmДопустимо отклонение от дебелината на стената, измерено в която и да е точка, %
отДо, включително
≥ 0.52.0± 10
2.03.0± 9
3.0-± 8

Допустими отклонения от дебелината на стената за пресовани некръгли тръби в съответствие с EN 755-7:2008

Номинална дебелина на стената t, mmДопустими отклонения от дебелината на стената при описана окръжност
CD ≤ 100100 < CD ≤ 300300 < CD ≤ 350
надДо, включителноСплав
Група I
Сплав
Група II
Сплав
Група I
Сплав
Група II
Сплав
Група I
Сплав
Група II
0.501.50± 0.25± 0.35± 0.35± 0.50--
1.503.00± 0.30± 0.45± 0.50± 0.65± 0.75± 0.90
3.006.00± 0.50± 0.60± 0.75± 0.90± 1.00± 1.20
6.0010.00± 0.75± 1.00± 1.00± 1.30± 1.20± 1.50
10.0015.00± 1.00± 1.30± 1.20± 1.70± 1.50± 1.90
15.0020.00± 1.50± 1.90± 1.90± 2.20± 2.00± 2.50
20.0030.00± 1.90± 2.20± 2.20± 2.70± 2.50± 3.10
30.0040.00--± 2.50-± 2.70-

Отклонение от дебелината на стената на изтеглени тръби в съответствие с EN 754-7

Номинална дебелина на стената t, mmОтклонение от дебелината на стената на кръгли тръби (Ексцентричност)1, %Отклонение от дебелината на стената на тръби различни от кръгли, %
отДо, включително
≥ 0.53.0± 10± 12
3.05.0± 9± 11
5.0-± 8± 10
1 При OD > 150 mm и съотношение OD/t > 10 допустимите отклонения трябва да бъдат съгласувани между купувача и доставчика.

Допустими отклонения за листа и плочи

×
Група IEN AW-1050A EN AW-1070A EN AW-1080A EN AW-1200 EN AW-3003 EN AW-3005 EN AW-3103 EN AW-3105 EN AW-4006 EN AW-4007 EN AW-5005 EN AW-5050 EN AW-8011A
Група IIEN AW-2014 EN AW-2017A EN AW- EN AW-2024 EN AW-3004 EN AW-5040 EN AW-5049
EN AW-5251 EN AW-5052 EN AW-5154A EN AW-5454 EN AW-5754 EN AW-5182 EN AW-5083
EN AW-5086 EN AW-6061 EN AW-6082 EN AW-7020 EN AW-7021 EN AW-7022

Допуски на дебелината на студено валцовани листа / плочи в зависимост от ширината, в съответствие с EN 485-4:2008

Дебелина, mm до 1000 mm над 1000 до 1250 mm над 1250 до 1600 mm над 1600 до 2000 mm над 2000 до 2500 mm над 2500 до 3000 mm над 3000 до 3500 mm
наддо включи-телноГрупа сплави: Група сплави: Група сплави: Група сплави: Група сплави: Група сплави: Група сплави:
IIIIIIIIIIIII и III и III и II
0.200.40± 0.02± 0.03± 0.04± 0.05± 0.05± 0.06-----
0.400.50± 0.03± 0.03± 0.04± 0.05± 0.05± 0.06± 0.06± 0.07± 0.10--
0.500,60± 0.03± 0.04± 0.05± 0.06± 0.06± 0.07± 0.07± 0.08± 0.11--
0.600.80± 0.03± 0.04± 0.06± 0.07± 0.07± 0.08± 0.08± 0.09± 0.12--
0.801.00± 0.04± 0.05± 0.06± 0.08± 0.08± 0.09± 0.09± 0.10± 0.13--
1.001.20± 0.04± 0.05± 0.07± 0.09± 0.09± 0.10± 0.10± 0.12± 0.14--
1.201.50± 0.05± 0.07± 0.08± 0.11± 0.10± 0.12± 0.11± 0.14± 0.16--
1.501.80± 0.06± 0.08± 0.10± 0.12± 0.11± 0.13± 0.12± 0.15± 0.17--
1.802.00± 0.06± 0.09± 0.11± 0.13± 0.12± 0.14± 0.14± 0.16± 0.19--
2.002.50± 0.07± 0.10± 0.12± 0.14± 0.13± 0.15± 0.15± 0.17± 0.20--
2.503.00± 0.08± 0.11± 0.13± 0.15± 0.15± 0.17± 0.17± 0.19± 0.23--
3.003.50± 0.10± 0.12± 0.15± 0.17± 0.17± 0.19± 0.18± 0.20± 0.24--
3.504.00± 0.15± 0.15± 0.20± 0.20± 0.22± 0.22± 0.23± 0.23± 0.25± 0.34± 0,38
4.005.00± 0.18± 0.18± 0.22± 0.22± 0.24± 0.24± 0.25± 0.25± 0.29± 0.36± 0.42
5.006.00± 0.20± 0.20± 0.24± 0.24± 0.25± 0.25± 0.26± 0.26± 0.32± 0.40± 0,46
Когато се измерва дебелината, не се взема предвид зоната с ширина 10 мм от ръбовете на продукта.

Допуски на дебелината на горещо валцовани листа / плочи в зависимост от ширината, в съответствие с EN 485-3:2008

Групи сплави I и II

Дебелина, mm до 1250 mm над 1250 mm до 1600 mm над 1600 mm до 2000 mm над 2000 mm до 2500 mm над 2500 mm до 3500 mm
наддо
2.504.00± 0.28± 0.28± 0.32± 0.35± 0.40
4.005.00± 0.30± 0.30± 0.35± 0.40± 0.45
5.006.00± 0.32± 0.32± 0.40± 0.45± 0.50
6.008.00± 0.35± 0.40± 0.40± 0.50± 0.55
3.0010.00± 0.45± 0.50± 0.50± 0.55± 0.60
10.0015.00± 0.50± 0.60± 0.65± 0.65± 0.80
15.0020.00± 0.60± 0.70± 0.75± 0.80± 0.90
20.0030.00± 0.65± 0.75± 0.85± 0.90± 1.00
30.0040.00± 0.75± 0.85± 1.00± 1.10± 1.20
40.0050.00± 0.90± 1.00± 1.10± 1.20± 1.50
50.0060.00± 1.10± 1.20± 1.40± 1.50± 1.70
60.0080.00± 1.40± 1.50± 1.70± 1.90± 2.00
80.00100.00± 1.70± 1.80± 1.90± 2.10± 2.20
100.00150.00± 2.20± 2.20± 2.70± 2.80-
150.00200.00± 2.80± 2.80± 3.30± 3.30-
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!