Валцови изделия

Адакс ЕООД разполага на склад и има възможност за доставка по заявка на голямо разнообразие на алуминиеви листа и алуминиеви ленти от гледна точка на сплави, състояние ( твърдост ), дебелини и габаритни размери.

Предлагаме и доставка по заявка на оцветени алуминиеви листа и алуминиеви ленти

Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!