Спецификация на сплавите

Препоръчителни сплави според приложението

Графика - Препоръчителни сплави в зависимост от приложението

Свойства на алуминиевите сплави

Наименование по ENНаименование по ISOWerkstoff N-rСравни
EN AW-1050AAl99,5W - Nr: 3.0255
EN AW-1100Al99,0-
EN AW-1200Al99,0W - Nr: 3.0205
EN AW-2007AlCuMgPbW - Nr: 3.1645
EN AW-2011AlCuBiPbW - Nr: 3.1655
AA-2015AlCuMgSn-
EN AW-2017AAlCuMg1W - Nr: 3.1325
EN AW-2024AlCuMg2W - Nr: 3.1355
EN AW-2030AlCuMgPbW - Nr: 3.1645
AA-2033--
EN AW-2077--
EN AW-3105AlMn0.5Mg0.5W - Nr: 3.0505
EN AW-5005AlMg1W - Nr: 3.3315
EN AW-5019AlMg5W - Nr: 3.3555
EN AW-5083AlMg4.5MnW - Nr: 3.3547
EN AW-5754AlMg3W - Nr: 3.3535
EN AW-6005AAlSiMg(A)W - Nr: 3.3210
EN AW-6026AlSiMgBi-
AA-6026LF--
EN AW-6060AlMgSi0.5W - Nr: 3.3206
EN AW-6061AlMg1SiCuW - Nr: 3.3211
EN AW-6063AlMg0,7SiW - Nr: 3.3206
EN AW-6082AlMgSi1W - Nr: 3.2315
EN AW-7020AlZn4.5Mg1W - Nr: 3.4335
EN AW-7075AlZnMgCu1.5W - Nr: 3.4365
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!