Обозначение на термообработката

ОбозначениеОписание
FБез последваща обработка. При горещо или студено валцоване, пресоване или леене, при които не се използва специален контрол върху термообработка или деформационно уякчаване.
OОтгряване
HИзползва се за продукти, уякчени в следствие на студено валцоване , с или без последваща термична обработка.
T1Охлаждане след горещо валцоване и естествено стареене
T3Закаляване във воден разтвор и на преса и естествено стареене
T31Закаляване във воден разтвор и на преса (приблизително 1 %) и естествено стареене
T351Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 0,5-3% за листа, 1,5-3% за плочи, 1-3% за горещо или студено валцовани пръти и профили) и естествено стареене. Не се прилага допълнително изправяне.
T3510Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 1-3% за пресовани пръти, профили и тръби и 0,5-3% за изтеглени тръби) и естествено стареене. Не се прилага допълнително изправяне.
T3511Същото като T3510 с разлика, че е позволено незначително изправяне след опъването, за да се постигнат допустимите отклонения по стандарт.
T354Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез ударно охлаждане на последната матрица и естествено стареене.
T36Закаляване във воден разтвор и на преса (приблизително 6 %) и естествено стареене
T37Закаляване във воден разтвор и на преса (приблизително 7 %) и естествено стареене
T39Закаляване във воден разтвор и на преса до определени стойности за постигане на специфични механични свойства. Закаляването на преса може да се извърши преди или след естественото стареене
T4Закаляване във воден разтвор и естествено стареене
T42Закаляване във воден разтвор и естествено стареене. Отнася се за тестов материал термично обработен от отгрято или F състояние или за продукти термично обработени до някое състояние от потребителя.
T451Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 0,5-3% за листа, 1,5-3% за плочи, 1-3% за горещо или студено валцовани пръти и профили) и естествено стареене. Не се прилага допълнително изправяне.
T4510Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 1-3% за пресовани пръти, профили и тръби и 0,5-3% за изтеглени тръби) и естествено стареене. Не се прилага допълнително изправяне.
T4511Същото като T4510 с разлика, че е позволено незначително изправяне след опъването, за да се постигнат допустимите отклонения по стандарт.
T452Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез пресоване до получаване на постоянни стойности 1-5% и естествено стареене.
T454Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез ударно охлаждане на последната матрица и естествено стареене.
T5Охлаждане след горещо валцоване и изкуствено стареене
T51Охлаждане след горещо валцоване и непълно изкуствено стареене за подобряване на пластичността
T56Охлаждане след горещо валцоване и изкуствено стареене - по-високи механични свойства от Т5 чрез специален контрол на процеса (сплави от серия 6000).
T6Закаляване във воден разтвор и изкуствено стареене
T61Закаляване във воден разтвор и непълно изкуствено стареене за подобряване на пластичността
T6151Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 0,5-3% за листа, 1,5-3% за плочи) и непълно изкуствено стареене за подобряване на пластичността. Не се прилага допълнително изправяне.
T62Закаляване във воден разтвор и изкуствено стареене. Отнася се за тестов материал термично обработен от отгрято или F състояние или за продукти термично обработени до някое състояние от потребителя.
T64Закаляване във воден разтвор и непълно изкуствено стареене (между T6 и T61) за подобряване на пластичността
T651Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 0,5-3% за листа, 1,5-3% за плочи, 1-3% за горещо или студено валцовани пръти и профили) и изкуствено стареене. Не се прилага допълнително изправяне.
T6510Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 1-3% за пресовани пръти, профили и тръби и 0,5-3% за изтеглени тръби) и изкуствено стареене. Не се прилага допълнително изправяне.
T6511Същото като T6510 с разлика, че е позволено незначително изправяне след опъването, за да се постигнат допустимите отклонения по стандарт.
T652Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез пресоване до получаване на постоянни стойности 1-5% и изкуствено стареене.
T654Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез ударно охлаждане на последната матрица и изкуствено стареене.
T66Закаляване във воден разтвор и изкуствено стареене- по-високи механични свойства от Т6 чрез специален контрол на процеса (сплави от серия 6000).
T7Закаляване във воден разтвор и уякчаване.
T73Закаляване във воден разтвор и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на умора.
T732Закаляване във воден разтвор и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на умора. Отнася се за тестов материал термично обработен от отгрято или F състояние или за продукти термично обработени до някое състояние от потребителя.
T7351Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 0,5-3% за листа, 1,5-3% за плочи, 1-3% за горещо или студено валцовани пръти и профили) и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на умора. Не се прилага допълнително изправяне.
T73510Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 1-3% за пресовани пръти, профили и тръби и 0,5-3% за изтеглени тръби) и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на умора. Не се прилага допълнително изправяне.
T73511Същото като T73510 с разлика, че е позволено незначително изправяне след опъването, за да се постигнат допустимите отклонения по стандарт.
T7352Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез пресоване до получаване на постоянни стойности 1-5% и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на умора.
T7354Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез ударно охлаждане на последната матрица и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на умора.
T74Закаляване във воден разтвор и уякчаване (между Т73 и Т76)
T7451Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 0,5-3% за листа, 1,5-3% за плочи, 1-3% за горещо или студено валцовани пръти и профили) и уякчаване (между Т73 и Т76). Не се прилага допълнително изправяне.
T74510Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 1-3% за пресовани пръти, профили и тръби и 0,5-3% за изтеглени тръби) и уякчаване (между Т73 и Т76). Не се прилага допълнително изправяне.
T74511Същото като T74510 с разлика, че е позволено незначително изправяне след опъването, за да се постигнат допустимите отклонения по стандарт.
T7452Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез пресоване до получаване на постоянни стойности 1-5% и уякчаване (между Т73 и Т76).
T7454Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез ударно охлаждане на последната матрица и уякчаване (между Т73 и Т76).
T76Закаляване във воден разтвор и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на повърхностна (слоеста) корозия.
T761Закаляване във воден разтвор и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на повърхностна (слоеста) корозия. (Прилага се за листа и ленти от сплав 7475).
T762Закаляване във воден разтвор и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на повърхностна (слоеста) корозия. Отнася се за тестов материал термично обработен от отгрято или F състояние или за продукти термично обработени до някое състояние от потребителя.
T7651Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 0,5-3% за листа, 1,5-3% за плочи, 1-3% за горещо или студено валцовани пръти и профили) и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на повърхностна (слоеста) корозия. Не се прилага допълнително изправяне.
T76510Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 1-3% за пресовани пръти, профили и тръби и 0,5-3% за изтеглени тръби) и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на повърхностна (слоеста) корозия. Не се прилага допълнително изправяне.
T76511Същото като T76510 с разлика, че е позволено незначително изправяне след опъването, за да се постигнат допустимите отклонения по стандарт.
T7652Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез пресоване до получаване на постоянни стойности 1-5% и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на повърхностна (слоеста) корозия.
T7654Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез ударно охлаждане на последната матрица и уякчаване с цел получаване най-добра устойчивост на повърхностна (слоеста) корозия.
T79Закаляване във воден разтвор и уякчаване ( много ограничено уякчаване ).
T79510Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 1-3% за пресовани пръти, профили и тръби и 0,5-3% за изтеглени тръби) и уякчаване ( много ограничено уякчаване ). Не се прилага допълнително изправяне.
T79511Същото като T79510 с разлика, че е позволено незначително изправяне след опъването, за да се постигнат допустимите отклонения по стандарт.
T8Закаляване във воден разтвор и на преса и изкуствено стареене.
T81Закаляване във воден разтвор и на преса приблизително 1% и изкуствено стареене.
T82Потребителско закаляване във воден разтвор, контролирано опъване с минимална постоянна стойност 2% и изкуствено стареене (сплав 8090).
T832Закаляване във воден разтвор и на преса до определена стойност и изкуствено стареене (прилага се за изтеглени тръби от сплав 6063).
T841Закаляване във воден разтвор и на преса и уякчаване (листа и ленти от сплави 2091 и 8090).
T851Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 0,5-3% за листа, 1,5-3% за плочи, 1-3% за горещо или студено валцовани пръти и профили) и изкуствено стареене. Не се прилага допълнително изправяне.
T8510Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 1-3% за пресовани пръти, профили и тръби и 0,5-3% за изтеглени тръби) и изкуствено стареене. Не се прилага допълнително изправяне.
T8511Същото като T8510 с разлика, че е позволено незначително изправяне след опъването, за да се постигнат допустимите отклонения по стандарт.
T852Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез пресоване до получаване на постоянни стойности 1-5% и изкуствено стареене.
T854Закаляване във воден разтвор с последващо освобождаване на напреженията чрез ударно охлаждане на последната матрица и изкуствено стареене.
T86Закаляване във воден разтвор и на преса приблизително 6% и изкуствено стареене.
T87Закаляване във воден разтвор и на преса приблизително 7% и изкуствено стареене.
T89Закаляване във воден разтвор и на преса до подходяща степен за получаване на специфични механични свойства и изкуствено стареене.
T9Закаляване във воден разтвор, изкуствено стареене и закаляване на преса
ОбозначениеОписание
F"Без последваща обработка" - без изискване на механични свойства; студено обработено - студено валцовани продукти
OМеко - студено валцовано и отгрято
H121/4 твърдо - студено валцовано
H221/4 твърдо - частично отгрято
H321/4 твърдо - уякчено
H141/2 твърдо - студено валцовано
H241/2 твърдо - частично отгрято
H341/2 твърдо - уякчено
H163/4 твърдо - студено валцовано
H263/4 твърдо - частично отгрято
H363/4 твърдо - уякчено
H18Твърдо - студено валцовано
H28Твърдо - частично отгрято
H38Твърдо - уякчено
H19Много твърдо - студено валцовано
H421/4 твърдо - лакирано или боядисано
H441/2 твърдо - лакирано или боядисано
H463/4 твърдо - лакирано или боядисано
H48Твърдо - лакирано или боядисано
Hxx4Прилага се за релефни и рифеловани листа и ленти, произведени от заготовки със съответната термообработка Нхх.
Hxx5Студено валцовано - прилага се за шевни тръби.
H111Отгрято и слабо пластично уякчено (по-малко от Н11) по време на последващи операции като опъване или изравняване.
H112Слабо пластично уякчаване от обработване на завишена температура след ограничено студено валцоване (определени са ограничения на механичните свойства).
H116Прилага се за Алуминиево-Магнезиеви сплави със съдържание на Магнезий не по-малко от 4% за които са определени ограничения на механичните свойства и устойчивостта на повърхностна (слоеста) корозия.
GOHМеко - за дълбоко изтегляне ( ДИ )
GH121/4 твърдо - студено валцовано, за ДИ
GH221/4 твърдо - частично отгрято, за ДИ
GH141/2 твърдо - студено валцовано, за ДИ
GH241/2 твърдо - отгрято, за ДИ
GH163/4 твърдо - студено валцовано, за ДИ
GH263/4 твърдо - отгрято, за ДИ
GH18Твърдо - студено валцовано, за ДИ
GH28Твърдо - отгрято, за ДИ
GH321/4 твърдо - уякчено, за ДИ
WЗакалено в разтвор (нестабилна термообработка). Периодът на естествено стареене (W2h..) може да бъде уточнен.
W51Закалено в разтвор (нестабилна термообработка) с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 0,5-3% за листа, 1,5-3% за плочи, 1-3% за горещо или студено валцовани пръти и профили). Не се прилага допълнително изправяне.
W510Закалено в разтвор (нестабилна термообработка) с последващо освобождаване на напреженията чрез контролирано опъване (постоянни стойности 1-3% за пресовани пръти, профили и тръби и 0,5-3% за изтеглени тръби). Не се прилага допълнително изправяне.
W511Същото като W510 с разлика, че е позволено незначително изправяне след опъването, за да се постигнат допустимите отклонения по стандарт.
W52Закаляване във воден разтвор (нестабилна термообработка) с последващо освобождаване на напреженията чрез пресоване до получаване на постоянни стойности 1-5%.
W54Закаляване във воден разтвор (нестабилна термообработка) с последващо освобождаване на напреженията чрез ударно охлаждане на последната матрица.
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!