Спецификация на сплавите

EN AW-6060

AlMgSi0.5

W-Nr 3.3206

Представяне

Сплавите 6060 и 6063 от AL-Mg-Si група се отнасят към групата на средно-якостните сплави, които главно се използват за производство на горещо пресовани профили. Те имат много добра пластичност комбинирана с достатъчна якост, възможност за добро спояване, устойчиви са на корозия и може да се елоксират по електрохимичен път.
Основни приложения

Тези сплави намират приложение главно в архитектурните конструкции, автомобилостроенето, машиностроенето и производство на домакинска техника..

Физични свойства
Плътност2.700
Модул на еластичност26 100 МРа
Коефициент на топлинно разширение23.4 μm/m-°C
Специфична топлопроводимост~ 200 W/mK
Специфично електросъпротивление

0.032 Ωmm2/m

Химичен състав
Хром, Cr, %≤ 0.05
Мед, Cu, %≤ 0.10
Желязо, Fe, %0.10 ÷ 0.30
Магнезий, Mg, %0.35 ÷ 0.60
Манган, Mn, %≤ 0.10
Силиций, Si, %0.30 ÷ 0.60
Титан, Ti, %≤ 0.10
Цинк, Zn, %≤ 0.15
Други, всеки, %≤ 0.05
Други, общо, %≤ 0.15
Алуминий, AlОстатък до 100%
Механични свойства
ТермообработкаT6
Якост на скъсване, Rm, MPa210
Якост на провлачване, Rp0.2, MPa160
Относително удължение, A%10
Твърдост, HBW55
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!