Спецификация на сплавите

EN AW-5083

AlMg4.5Mn

W-Nr 3.3547

Представяне

Тази сплав притежава много добра заваряемост, устойчивост на корозия от морска вода и морски въздух. Това е високоякостна сплав, с малко по високи механични свойства от 5086, притежаваща висока устойчивост на умора. Трудно се екструдират тънкостенни или сложни сечения.
Основни приложения

Корабостроене – мачти, платформи. Химическа апаратура и резервоари. Автомобилос- троене – заварени цистерни, конструкционни елементи. Машиностроене – конструкции, уреди, инструменти.

Физични свойства
Плътност2.700
Модул на еластичност69 000МРа
Коефициент на топлинно разширение23.5 μm/m-°C
Специфична топлопроводимост229 W/mК
Специфично електросъпротивление
0.029 Ωmm2/m
Химичен състав
Хром, Cr, %0.050 ÷ 0.25
Мед, Cu, %≤ 0.10
Желязо, Fe, %≤ 0.40
Магнезий, Mg, %4.00 ÷ 4.90
Манган, Mn, %0.40 ÷ 1.0
Силиций, Si, %≤ 0.40
Титан, Ti, %≤ 0.15
Цинк, Zn, %≤ 0.25
Други, всеки, %≤ 0.05
Други, общо, %≤ 0.15
Алуминий, AlОстатък до 100%
Механични свойства
ТермообработкаH18/H28H14/H24
Якост на скъсване, Rm, MPa345320
Якост на провлачване, Rp0.2, MPa280250
Относително удължение, A%910
Твърдост, HBW9387
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!