Спецификация на сплавите

EN AW-1050A

Al99,5

W-Nr 3.0255

Представяне

Чистият алуминий се използва за продукти, изискващи добра корозионна устойчивост, добра обработваемост и заваряемост и добра електро проводимост. Корозионната устойчивост се увеличава с увеличение на чистотата, якостта се увеличава слабо. Алуминий с чистота от 99,0 до 99,5 е най-подходящ за общо приложение.
Основни приложения

Производство на оборудване в химическата и хранително-вкусовата промишленост, контейнери, тръби, плавателни съдове, тръбопроводи, изолации и облицовки...

Физични свойства
Плътност2.700
Модул на еластичност69000 MPa
Коефициент на топлинно разширение23.5 μm/m-°C
Специфична топлопроводимост229 W/mk
Специфично електросъпротивление
32 х 10-9Ω/m
Химичен състав
Алуминий, Al, %min 99.5
Мед, Cu, %≤ 0.05
Желязо, Fe, % ≤ 0.4
Магнезий, Mg, %≤ 0.05
Манган, Mn, %≤ 0.05
Силиций, Si, %≤ 0.25
Титан, Ti, %≤ 0.05
Цинк, Zn, %≤ 0.07
Други, всеки, %≤ 0.03
Механични свойства
ТермообработкаH0H14
Якост на скъсване, Rm, MPa95100
Якост на провлачване, Rp0.2, MPa-95
Относително удължение, A%355
Твърдост, HBW2034
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!