Полезно

Механични свойства на изтеглени пръти и тръби според EN 754-2


Таблица 23 - Сплав 6060 [AlMgSi]
ИЗТЕГЛЕН ПРЪТ
Състояние Размери (mm) Rm (МРа) Rp0.2 (МРа) А (%)
min
A50 (%)
min
D 1 S 2 min max min max
T4 4≤ 80≤ 80130-65-1513
T6 4≤ 80≤ 80215-160-1210
ИЗТЕГЛЕНА ТРЪБА
Състояние Размери (mm)
e 3
Rm (МРа) Rp0.2 (МРа) А (%)
min
A50 (%)
min
min max min max
T4 4≤ 5130-65-1210
T4 45 < e ≤ 20130-65-1513
T6 4≤ 20215-160-1210
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!