Спецификация на сплавите

EN AW-6005A

AlSiMg(A)

W-Nr 3.3210

Представяне

EN AW-6005A е пресова сплав за общи цели, подходяща за структурни изделия, където се изискват средни стойности на издръжливост.
Основни приложения

производство на стълби, влакове и камиони, морски конструкции и експлоатация при условия в открито море и т. н.

Физични свойства
Плътност2.700
Модул на еластичност~70 000 MPa
Коефициент на топлинно разширение23.4 μm/m-°C
Специфична топлопроводимост180 - 220 W/mK
Специфично електросъпротивление0.0349 Ωmm2/m
Химичен състав
Хром, Cr, %≤ 0.30
Мед, Cu, %≤ 0.30
Желязо, Fe, %≤ 0.35
Магнезий, Mg, %0.4 ÷ 0.7
Манган, Mn, %≤ 0.50
Силиций, Si, %0.5 ÷ 0.9
Титан, Ti, %≤ 0.1
Цинк, Zn, %≤ 0.2
Други, %0.12 ÷ 0.50 Mn + Cr
Други, всеки, %≤ 0.05
Други, общо, %≤ 0.15
Алуминий, AlОстатък до 100%
Механични свойства
ТермообработкаT4T6
Якост на скъсване, Rm, MPa180250
Якост на провлачване, Rp0.2, MPa90200
Относително удължение, A%158
Твърдост, HBW6080
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!