Спецификация на сплавите

EN AW-2033

Представяне

Тази сплав е една от най-добрите за обработка на високоскоростни стругови автомати. Тя има следните предимства:
  • лесна обработка с всякакви инструменти; 
  • Отлично стружкоотделяне (малка стружка); 
  • По-дълъг живот на инструмента; 
  • Високи механични свойства; 
  • Притежава по-добра възможност за анодизиране и заваряемост в сравнение със сплавите 2011, 2007, 2030. 
Тази сплав не съдържа нито олово, нито калай, поради което е добро решение за производство на детайли според последните ограничения по този въпрос (2018/740/EU RoHS: Pb ≤ 0,1 започващ от 18/05/2021).
Основни приложения

Основни приложения: автомобилна промишленост, електрическа и електронна промишленост, прецизна обработка, отбрана, коване, винтове, болтове, гайки, резбови детайли с малка дебелина.

Физични свойства
Плътност2.770
Модул на еластичност~70 000 MPa
Коефициент на топлинно разширение22.9 μm/m-°C
Специфична топлопроводимост
T3 - 151 W/mk 
T8 - 173 W/mk
Специфично електросъпротивление
T3 - 0.046 Ωmm2/m 
T8 - 0.046 Ωmm2/m 
Химичен състав
Бисмут, Bi, %0.05 ÷ 0.80
Хром, Cr, %≤ 0.15
Мед, Cu, %2.20 ÷ 2.70
Желязо, Fe, %≤ 0.70
Магнезий, Mg, %0.20 ÷ 0.60
Манган, Mn, %0.40 ÷ 1.00
Никел, Ni, %≤ 0.15
Силиций, Si, %0.10 ÷ 1.20
Титан, Ti, %≤ 0.10
Цинк, Zn, %≤ 0.50
Други, всеки, %≤ 0.05
Други, общо, %≤ 0.15
Алуминий, AlОстатък до 100%
Механични свойства
ТермообработкаT3T8
Якост на скъсване, Rm, MPa340-370370
Якост на провлачване, Rp0.2, MPa220-240270
Относително удължение, A%78
Твърдост, HBW100100
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!