Спецификация на сплавите

EN AW-2015

AlCuMgSn

Представяне

AA-2015 (STANAL-40A) е сплав без съдържание на олово, разработена в съответствие с RoHS (Директива за ограничаване на опасните субстанции). Характеризира се с добра обработваемост и високи механични свойства. При обработка посредством стружкоотделяне може в изключително кратки срокове да бъдат изработвани дори и сложни детайли.

Характеристики:
Добра машинна обработка.
Много добра стабилност на размерите.
При обработка на тънкостенни детайли под високо напрежение и при температура над 180°C не са изключени пукнатини.

Анодизация
- добра защитна анодизация
- декоративна анодизация – добра, без гаранция за декоративните качества (например цвета), препоръчва се да се направят проби.

Устойчивост на корозия
- добра/средна - при нормални атмосферни условия
- средна/слаба – при излагане на морски климат /солена вода/ Устойчивостта на корозия е сравнима с тази на сплавите от серия 2000, съдържащи олово.
Корозионната устойчивост може да се подобри посредством анодизация.

Заваряемост – не/слаба.
Не е подходяща за подложени на механично напрежение свързващи елементи.

Основни приложения

STANAL-40A е подходяща за обработка на стругови автомати, но също така и за изработване на малки серии и единични бройки.

Физични свойства
Плътност2.800
Модул на еластичност62 000 MPa
Коефициент на топлинно разширение23.0 μm/m-°C
Специфична топлопроводимост125 - 140 W/mK
Специфично електросъпротивление19 - 21 MS/m
Химичен състав
Бисмут, Bi, %≤ 0.4
Хром, Cr, %≤ 0.15
Мед, Cu, %3.9 ÷ 5.2
Желязо, Fe, %≤ 0.80
Олово, Pb, %≤ 0.20
Магнезий, Mg, %0.3 ÷ 1.3
Манган, Mn, %0.3 ÷ 1.0
Никел, Ni, %≤ 0.20
Силиций, Si, %≤ 0.80
Калай, Sn, %0.7 ÷ 1.5
Титан, Ti, %≤ 0.2
Цинк, Zn, %≤ 0.7
Други, всеки, %≤ 0.05
Други, общо, %≤ 0.15
Алуминий, AlОстатък до 100%
Механични свойства
ТермообработкаT3T4
Якост на скъсване, Rm, MPa370370
Якост на провлачване, Rp0.2, MPa250250
Относително удължение, A%88
Твърдост, HB110110
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!