Спецификация на сплавите

EN AW-1100

Al99,0

Представяне

Чистият алуминий се използва за продукти, изискващи добра корозионна устойчивост, добра обработваемост и заваряемост и добра електропроводимост.
Корозионната устойчивост се увеличава с увеличение на чистотата, якостта се увеличава слабо. Алуминий с чистота от 99,0 до 99,5 е най-подходящ за общо приложение.
Основни приложения

за електротехнически цели

Физични свойства
Плътност2.710
Модул на еластичност70 - 80 GРа
Коефициент на топлинно разширение23.6 μm/m-°C
Специфична топлопроводимост218 W/mk
Специфично електросъпротивление
30 х 10-9Ω/m
Химичен състав
Алуминий, Al, %min 99.0
Мед, Cu, %0.05 ÷ 0.20
Манган, Mn, %≤ 0.05
Цинк, Zn, %≤ 0.1
Други, %≤ 0.95 Si + Fe
Други, всеки, %≤ 0.05
Други, общо, %≤ 0.15
Механични свойства
Термообработка-
Якост на скъсване, Rm, MPa110
Якост на провлачване, Rp0.2, MPa105
Относително удължение, A%12
Твърдост, HB50028
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!