Рифелови алуминиеви листа, по EN 1386 / 485-2

×Филтър
/
×Настройки
× - на склад, - възможност за доставка по заявка, - обадете се
×Внимание! Теоретичните тегла са изчислени за плътност 2,7 т/м3. За различните сплави, това тегло варира. Можете да проверите тeоретичното тегло за съответнaтa сплав на нашия калкулатор
Дебелина,
mm
Размери на листа,
mm
Отн. тегло,
кг/лист
EN AW-5754
AlMg3
W. Nr. 3.3535
,
H114
1.501000x20008.010
2.001000x200010.680
2.501000x200013.350
3.001000x200016.020
4.001000x200021.360
5.001000x200026.700
По заявка могат да се доставят листа и ленти от сплави и размери, различни от посочените стандартни.
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!