Техническо фолио, по EN 573-3 / 546-2

×Филтър
/
×Настройки
× - на склад, - възможност за доставка по заявка, - обадете се
×Внимание! Теоретичните тегла са изчислени за плътност 2,7 т/м3. За различните сплави, това тегло варира. Можете да проверите тeоретичното тегло за съответнaтa сплав на нашия калкулатор
Дебелина,
mm
Ширина на ролката,
mm
Отн. тегло,
кг/м2
EN AW-1050A
Al99,5
W. Nr. 3.0255
,
O
Тегло на ролката
kg
0.0131750.03520
0.0359500.090
0.04010000.10845
0.04610000.12450
0.05010000.135
0.07010000.18950
0.1002500.270250
0.10010000.27050
По заявка могат да се доставят листа и ленти от сплави и размери, различни от посочените стандартни.
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!