Кръгли пръти изтеглени и пресовани, отг. на EN 573 / 754 / 755

×Филтър
/
×Настройки
× - на склад, - възможност за доставка по заявка, - обадете се
×Внимание! Теоретичните тегла са изчислени за плътност 2,7 т/м3. За различните сплави, това тегло варира. Можете да проверите тeоретичното тегло за съответнaтa сплав на нашия калкулатор
×Внимание! Специални цени на пресовани кръгли пръти от сплав EN AW-2007 и EN AW-6026 и изтеглени от сплав EN AW-6026 налични на склад до изчерпване на количествата. 
Array ( [0] => Array ( [0] => 5.00 [1] => 0.053 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [1] => Array ( [0] => 6.00 [1] => 0.076 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [2] => Array ( [0] => 8.00 [1] => 0.136 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [3] => Array ( [0] => 10.00 [1] => 0.212 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [4] => Array ( [0] => 10.50 [1] => 0.234 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [5] => Array ( [0] => 11.00 [1] => 0.256 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [6] => Array ( [0] => 12.00 [1] => 0.305 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [7] => Array ( [0] => 12.70 [1] => 0.342 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [8] => Array ( [0] => 14.00 [1] => 0.415 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [9] => Array ( [0] => 15.00 [1] => 0.477 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [10] => Array ( [0] => 16.00 [1] => 0.543 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [11] => Array ( [0] => 18.00 [1] => 0.687 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [12] => Array ( [0] => 19.00 [1] => 0.766 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [13] => Array ( [0] => 20.00 [1] => 0.848 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [14] => Array ( [0] => 22.00 [1] => 1.026 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [15] => Array ( [0] => 22.22 [1] => 1.046 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [16] => Array ( [0] => 23.00 [1] => 1.122 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [17] => Array ( [0] => 23.81 [1] => 1.202 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [18] => Array ( [0] => 24.00 [1] => 1.221 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [19] => Array ( [0] => 25.00 [1] => 1.325 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [20] => Array ( [0] => 25.40 [1] => 1.367 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [21] => Array ( [0] => 26.00 [1] => 1.433 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [22] => Array ( [0] => 27.00 [1] => 1.546 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [23] => Array ( [0] => 28.00 [1] => 1.662 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) [24] => Array ( [0] => 28.57 [1] => 1.731 [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => ) )
Диаметър,
mm
Теор. тегло,
kg/m
EN AW-2007
AlCuMgPb
W. Nr. 3.1645
EN AW-2011
AlCuBiPb
W. Nr. 3.1655
AA-2015
AlCuMgSn
 
EN AW-2017A
AlCuMg1
W. Nr. 3.1325
EN AW-2024
AlCuMg2
W. Nr. 3.1355
EN AW-2030
AlCuMgPb
W. Nr. 3.1645
AA-2033

 
EN AW-5083
AlMg4.5Mn
W. Nr. 3.3547
EN AW-6026
AlSiMgBi
 
AA-6026LF

 
EN AW-6060
AlMgSi0.5
W. Nr. 3.3206
EN AW-6061
AlMg1SiCu
W. Nr. 3.3211
EN AW-6082
AlMgSi1
W. Nr. 3.2315
EN AW-7075
AlZnMgCu1.5
W. Nr. 3.4365
5.000.053
6.000.076
8.000.136
10.000.212
10.500.234
11.000.256
12.000.305
12.700.342
14.000.415
15.000.477
16.000.543
18.000.687
19.000.766
20.000.848
22.001.026
22.221.046
23.001.122
23.811.202
24.001.221
25.001.325
25.401.367
26.001.433
27.001.546
28.001.662
28.571.731
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!