Преминаване на безкасово плащане

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ
 
от 01 февруари 2019 г.
 
АДАКС ЕООД
няма да приема разплащания в брой
и няма да използва касов апарат.
 
Всички разплащания ще се извършват 
по банков път – с платежно нареждане 
или вноска по сметка на АДАКС ЕООД.
Дата на публикацията: 24.01.2019 г.
Опитвате се да отпечатате непозволено съдържание!